• Geveltuintjes
  Centrumvergroening Barneveld Centrum
 • Schaffelaarsebos
  Een prachtige najaarsdag
 • Bosrijk Barneveld
  Wij willen meer groen in het centrum!
 • Uniek Barneveld
  De vroege ochtenddauw!

Pluimen

Jaarlijks rijken wij in samenwerking met Oud Barneveld de Pluim uit voor het best gerenoveerde gebouw van het jaar.

 • Voormalige kerk aan de Nieuwstraat

  In 2002 ging de eervolle Pluim naar Newstreet44, waar de van oudsher een kerk was. Het oude gebouw is geheel gerenoveerd en opnieuw een aanwinst voor Barneveld.De toenmalige huurder was Johan van Omme op de Nieuwstraat 44.

  Ga naar het overzicht voor alle pluimen
 • Woning aan de Spoorstraat

  Voor het eerst wordt de "Pluim" uitgereikt aan een particulier. De heer Rinus Luiten krijgt deze eervolle vermelding voor het in oude staat herstellen van zijn woning aan de Spoorstraat.

  Ga naar het overzicht voor alle pluimen

Enkele afgeronde Projecten

Plaatselijk Belang zet zich in voor een groen en leefbaar klimaat voor inwoners van Barneveld.
Bekijk ons complete projecten overzicht.

Carrilon

Carrilon op het oude Raadhuis.

Huisnummerpaaltjes

Initiatief en realisatie huisnummerpaaltjes buitengebied

Wandelroute

Wandelroute met de hoogtepunten uit Barneveld

Barneveldsevlag

Promotievlag Barneveldse gemeente

Markthal

Feest markthal voor definitief afscheid van de hal

Toiletten

Openbare toiletten in de kern van Barneveldg

Wat doen wij?

Onze Doelstelling:
Optimaliseren van het leefklimaat in het dorp Barneveld. Voor alle Barnevelders geldt dat in de plaats Barneveld voor jong en oud goede mogelijkheden moeten zijn om op een zo prettige manier te leven en te werken.


Speerpunten:

 • Voorzieningen van de bewoners op een zo hoog mogelijk peil brengen en houden. Waarbij de voorzieningen bereikbaar zijn voor een zo groot mogelijk publiek.
 • Zorgen voor voldoende natuur en groen in en om Barneveld (opkomen voor natuurbehoud)
 • Instant houden en versterken van het historisch karakter van Barneveld. (dorp van de kippen en de eieren, Jan van Schaffelaar etc.)
 • Optimaliseren van de algemene veiligheid (ook verkeersveiligheid)
 • Het stimuleren van een Barnevelds gemeenschapsgevoel.

Voor een aantal zaken zal in eerste instantie de verantwoordelijkheid liggen bij gemeente en provincie. Het is echter nodig om verschillende zaken te belichten en aandacht voor te vragen indien deze bij hen worden verwaarloosd of worden genegeerd. Daarbij behoren bepaalde kleine detailzaken die specifiek in een wijk spelen (zoals verkeersdrempels e.d.) thuis bij de wijkdeelraden.

Daarbij worden bepaalde actuele onderwerpen ter hand genomen waarbij wij als Plaatselijk Belang ons inzetten om deze te verbeteren. Dit door te overleggen met de gemeenteraad, ambtenaren, politiek, verenigingen en andere beslissers.

Enkele voorbeelden hiervan zijn het inzetten voor een plaats van de huisartsenpost in Barneveld dorp. Het ondersteunen van het renoveren van het Schaffelaarse Bos. Overleg inzake de verschillende projecten van de gemeente (denk aan centrumplan, inrichting Raadhuisplein, etc,)

Historie Plaatselijk Belang

Stichting Plaatselijk Belang Barneveld is voortgekomen uit de op 20 oktober 1898 opgerichte "Vereniging voor Plaatselijk Belang en Vreemdelingenverkeer Barneveld". Op 25 mei 1982 is deze vereniging opgesplitst in Stichting Plaatselijk Belang.

 


Wie zijn wij?

Plaatselijk Belang Barneveld is een stichting die zich inzet om het leefklimaat van de plaats Barneveld te optimaliseren. Het bestuur bestaat uit acht vrijwilligers die de plaats Barneveld een warm hart toedragen. Zij worden daarbij ondersteund door de donateurs "De vrienden van Barneveld".