Geen geld voor Ballonmuseum Barneveld

De komst van een ballonmuseum naar Barneveld staat op losse schroeven. Het is het bestuur van het Internationaal Ballon Museum in Barneveld niet gelukt om op tijd voldoende geld bij elkaar te krijgen. Een gemeentelijke bijdrage van 80.000 euro is daarom nu van de baan.

Wouter van Dijk

Ook de eerder gemaakte afspraak voor het museum om de eerste twee jaar gratis gebruik te mogen maken van het beoogde pand aan de Nieuwstraat is nu van tafel. Hiermee wordt financiering voor het nieuw op te richten museum, aan de Nieuwstraat, een lastig verhaal. ,,Heel spijtig, maar het is ons niet gelukt, de toezeggingen vanuit de gemeente zijn nu van de baan'', zegt voorzitter Wim Burgering van Stichting Internationaal Ballonmuseum Barneveld. De afspraak was dat de stichting zelf binnen een jaar 100.000 euro op tafel zou leggen, dan zou de gemeente 80.000 euro bijpassen. In het voorjaar sloot die termijn. ,,We hebben dan nog een half jaar respijt gehad, maar hebben tot nu toe bij lange na niet voldoende geld binnen kunnen halen.'' Welk budget de stichting inmiddels ter beschikking heeft, wil Burgering niet zeggen. ,,Maar ook als we nog een jaar extra uitstel zouden krijgen, acht ik de kans klein dat we alsnog voldoende middelen binnenhalen.''

In december vorig jaar meldde Burgering in deze krant al 'er nog steeds vol' voor te gaan, maar dat de aanlooptijd langer duurt dan verwacht. Er werd een intermediair ingeschakeld om landelijke en regionale fondsen te benaderen.

Het bestuur van het nieuw op te richten museum is in 2012, bij de lancering van het plan voor het nieuwe museum, ,,té optimistisch en té enthousiast'' geweest, erkent de voorzitter. In eerste instantie ging men er zelfs vanuit het museum al in de zomer van 2013 te kunnen openen. ,,We hadden het rooskleuriger voorgesteld, maar veel fondsen die we hebben aangeschreven, geven aan geen reserves te hebben vanwege de economische crisis van de afgelopen jaren. Ze staan positief tegenover het plan, maar willen pas bijdragen als het museum er concreet is. Een beetje het 'kip-ei' verhaal. Een schrale troost is dat we weten dat vergelijkbare initiatieven in het land om dezelfde reden ook niet van de grond komen. Anderzijds; als je niets probeert, gebeurt er ook niets.''

Het Ballonmuseum zou een onderkomen moeten krijgen in het voormalige pand van de Vrijwilligerscentrale, naast de bibliotheek in de Nieuwstraat in Barneveld. Het plan ervoor werd in 2012 al gelanceerd, maar de uitvoering bleek meer voeten in de aarde te hebben dan gedacht. Daar kwam in 2014 een discussie overheen in de gemeenteraad, toen bleek dat het college een bijdrage van 80.000 euro subsidie plus een ondersteuning in de huurkosten van het gemeentelijke pand voor de eerste twee jaar, ter waarde van 30.000 euro, wilde geven. De toegezegde steun werd uiteindelijk op de lange baan geschoven, nadat bleek dat de financiële basis voor het museum nog te wankel was.

Ondanks het wegvallen van gemeentelijke steun, legt Stichting Internationaal Ballonmuseum Barneveld het bijltje er niet bij neer, zegt voorzitter Wim Burgering. ,,We willen de komst van het museum toch nog één kans geven, om alle historische materialen die we inmiddels verzameld hebben alsnog een plek te geven.'' Zo beschikt de stichting over onder meer 35 verhuisdozen vol historisch materiaal; de nalatenschap van ballonpilote Nini Boesman.

De stichting is over dit nieuwe plan naar eigen zeggen in gesprek met 'ballondeskundigen' uit binnen- en buitenland. ,,Zij gaan ieder voor zich kijken wat de -financiële- mogelijkheden zijn.'' De eventuele locatie staat dan ook ter discussie. ,,Misschien alsnog aan de Nieuwstraat, misschien op een vergelijkbare locatie, maar dan wel in ieder geval in Barneveld.'' Op niet al te lange termijn moet daarna een knoop worden doorgehakt, zegt Burgering. ,,Want als het nu alsnog niet lukt, is het einde verhaal. Dat moet geen jaren meer duren.''

Doelstelling van het museum is om de wereldgeschiedenis van de ballonvaart onder de aandacht te brengen, evenals de bijzondere positie van Barneveld binnen de ballonwereld. ,,We hadden het plan om daar een virtuele impuls aan te geven, met dynamische presentaties en een plan voor een zwevende vloer in de vorm van een ballon, waardoor bezoekers zich in een mand wanen'', zegt Burgering. ,,Of we die extra onderdelen in het nieuwe plan mee kunnen nemen, moeten we de komende tijd bekijken.''

De gemeente Barneveld zegt bij monde van woordvoerder Bertil Rebel de blijvende inzet van de stichting te waarderen. ,,We wachten de verdere ontwikkelingen met belangstelling af, maar het is en blijft een particulier initiatief. Het is tegelijkertijd wel begrijpelijk dat dit in Barneveld gebeurt, gezien het feit dat 'Barneveld' en 'ballonnen' wel iets met elkaar hebben.'' Wat betreft de locatie geeft Rebel aan dat de gemeente voor het pand aan de Nieuwstraat op zoek gaat naar een andere bestemming.


[Bron: Barneveldsekrant.nl]

 

Nieuws

Klompenpaden in de gemeente Barneveld

WIST U DAT: er binnen de gemeente Barneveld meerdere Klompenpaden zijn aangelegd?

Geniet van het mooie buitengebied via een van de afwisselende Klompenpaden.


Bekijk het Terbroeksepad
Bekijk het Glindhorsterpad
B...

>> Lees verder