Stationsweg in Barneveld naar 50 km per uur

De gemeente wil de gehele Stationsweg als ‘binnen de bebouwde kom’ aanwijzen. Hierdoor wordt de maximumsnelheid op de gehele Stationsweg 50 km/uur. De bestaande komgrens van Barneveld wordt dan verplaatst. Hiervoor is een raadsbesluit nodig.

Verbeteren verkeersveiligheid


De Stationsweg ligt voor een deel, tussen de Esweg en de Esvelderbeek, buiten de bebouwde kom. Dit stuk weg is ongeveer 450 meter lang en ligt tussen de kernen Harselaar en Barneveld in. Voor het verkeer op deze weg zijn er verschillende maximumsnelheden op korte afstand van elkaar: 50 km/uur in Harselaar, dan 80 km/uur buiten de bebouwde kom en even verderop weer 50 km/uur in Barneveld (en andersom). Voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid is het gewenst om overal 50 km/uur in te stellen. Doordat er één constante maximumsnelheid geldt en men dus niet meer hoeft op te trekken en af te remmen bij de komgrenzen, ontstaat een rustiger verkeersbeeld op de Stationsweg. Ook verbetert de lagere snelheid de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld bij het oversteken en het oprijden van de Stationsweg.


Bromfietsen op de rijbaan, fietsers op het fietspad


Behalve de maximumsnelheid voor het verkeer op de rijbaan, verandert ook de situatie voor het (brom)fietsverkeer als de Stationsweg binnen de bebouwde kom ligt. De bromfietsen rijden binnen de bebouwde kom namelijk op de rijbaan in plaats van op een bromfietspad. Daarom worden de bestaande bromfietspaden langs de Stationsweg aangewezen als fietspad. Bromfietsers kunnen bij een snelheid van 50 km/uur met het autoverkeer meerijden. Dit vergroot de veiligheid voor fietsers op de fietspaden en ook voor bewoners of gebruikers bij het in- en uitrijden van een perceel.


Besluiten


Het raadsvoorstel om de bebouwde komgrens te verplaatsen staat voor besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 juli 2015.


 

Nieuws

Klompenpaden in de gemeente Barneveld

WIST U DAT: er binnen de gemeente Barneveld meerdere Klompenpaden zijn aangelegd?

Geniet van het mooie buitengebied via een van de afwisselende Klompenpaden.


Bekijk het Terbroeksepad
Bekijk het Glindhorsterpad
B...

>> Lees verder